Izazovi proizvodnih kompanija u 2022. godini – Predrag Kljajević, Atlantic grupa

  • Post category:Objave

Šta su najveći izazovi proizvodnih kompanija u 2021/2022. godini? I kako Vi to rešavate?

Pandemija korona-virusom imala je višestruki uticaj na sve društvene sfere. Privreda je doživela značajne promene, pa samim tim i prehrambena industrija. Najveći izazov u 2021/2022. godini  predstavlja povratak na stanje pre pandemije. To se može postići reorganizacijom operacionih struktura, automatizacijom proizvodnje, prilagođavanjem proizvoda potrebama tržišta i implementacijom novih ideja.

Logo efektivno

Koje delove proizvodnje je najurgentnije automatizovati? I gde je tu mesto malog čoveka i običnog radnika?

Da bi ostao konkurentan na tržištu, najurgentnije se mora automatizovati pakovanje kao deo proizvodnje sa najvećim prisustvom ručnog rada zaposlenih. Paralelno sa tim procesom, zaposleni se moraju edukovati i stručno usavršavati kako bi što bezbolnije osetili tektonske promene koje ih očekuju sa automatizacijom. To se odnosi i na puštanje mašina u rad i na održavanje. Kompanija u kojoj sam zaposlen ogroman značaj pridaje usavršavanju pojedinaca. Na taj način nam omogućava da lakše prihvatimo i implementiramo promene, ali i  ulaže u svoju budućnost.

Koje vrste standardizacije postoje, a koja za Vas predstavlja dodatnu vrednost?

Standardizacija procesa proizvodnje predstavlja najveće blago svake kompanije. Na taj način kompanije postižu konzistentnost u kvalitetu što predstavlja svojevrsnu konkurentsku prednost.

Ponosno mogu da istaknem da je pogon u kome sam Menadžer proizvodnog programa sertifikovan IFS standardom u 2021. godini, a pre nekoliko nedelja i resertifikovan istim standardom.

Koji su najveći menadžerski izazovi s kojima se susrećete kao rukovodilac pogona?

Kao menadžer pogona najveći izazovi za mene su održavanje stabilnosti procesa proizvodnje i kontinualno usavršavanje zaposlenih

Praćenjem stalnih i predviđanjem potencijalnih rizika održava se stabilnost procesa i otklanja i najmanja mogućnost koja ugrožava proizvod, dok usavršavanje zaposlenih planiramo u saradnji sa HR službom.

Znam da ste prošli brojne obuke tokom priprema za rukovodeću poziciju. Šta Vam najviše koristi u svakodnevnom radu?

Najveći utisak na mene su ostavile edukacije vezane za Veštinu rukovođenja sa čijom se problematikom susrećem svakodnevno. 

Kako ambicije rastu, neizbežno me čeka nadograđivanje znanja u svim oblastima koje se tiču upravljanja ljudima, procesima i kvalitetom. A primarni cilj nakon svake edukacije je da primenim što više u praksi.

** Predragov rad pobliže možete pratiti kada se povežete sa njim na Linkedinu

Ako Vam se dopao  ovaj intervju i pronašli ste neku vrednost za sebe, dodatne resurse o menadžmentu možete besplatno preuzeti na mom SAJTU. Ili pročitati na BLOGU. U pitanju je još nekoliko sjajnih intervjua koje sam uradio sa dokazanim poslovnim ljudima i nekoliko realnih industrijskih studija slučaja. Ako osećate da na bilo koji način mogu da dodam vrednost Vašoj karijeri ili razvoju biznisa, možete me zapratiti OVDE ili OVDE.