Izazovi proizvodnih kompanija u 2022. godini – Predrag Kljajević, Atlantic grupa

Šta su najveći izazovi proizvodnih kompanija u 2021/2022. godini? I kako Vi to rešavate?

Pandemija korona-virusom imala je višestruki uticaj na sve društvene sfere. Privreda je doživela značajne promene, pa samim tim i prehrambena industrija. Najveći izazov u 2021/2022. godini  predstavlja povratak na stanje pre pandemije. To se može postići reorganizacijom operacionih struktura, automatizacijom proizvodnje, prilagođavanjem proizvoda potrebama tržišta i implementacijom novih ideja.

Logo efektivno

Koje delove proizvodnje je najurgentnije automatizovati? I gde je tu mesto malog čoveka i običnog radnika?

Da bi ostao konkurentan na tržištu, najurgentnije se mora automatizovati pakovanje kao deo proizvodnje sa najvećim prisustvom ručnog rada zaposlenih. Paralelno sa tim procesom, zaposleni se moraju edukovati i stručno usavršavati kako bi što bezbolnije osetili tektonske promene koje ih očekuju sa automatizacijom. To se odnosi i na puštanje mašina u rad i na održavanje. Kompanija u kojoj sam zaposlen ogroman značaj pridaje usavršavanju pojedinaca. Na taj način nam omogućava da lakše prihvatimo i implementiramo promene, ali i  ulaže u svoju budućnost.

Koje vrste standardizacije postoje, a koja za Vas predstavlja dodatnu vrednost?

Standardizacija procesa proizvodnje predstavlja najveće blago svake kompanije. Na taj način kompanije postižu konzistentnost u kvalitetu što predstavlja svojevrsnu konkurentsku prednost.

Ponosno mogu da istaknem da je pogon u kome sam Menadžer proizvodnog programa sertifikovan IFS standardom u 2021. godini, a pre nekoliko nedelja i resertifikovan istim standardom.

Koji su najveći menadžerski izazovi s kojima se susrećete kao rukovodilac pogona?

Kao menadžer pogona najveći izazovi za mene su održavanje stabilnosti procesa proizvodnje i kontinualno usavršavanje zaposlenih

Praćenjem stalnih i predviđanjem potencijalnih rizika održava se stabilnost procesa i otklanja i najmanja mogućnost koja ugrožava proizvod, dok usavršavanje zaposlenih planiramo u saradnji sa HR službom.

Znam da ste prošli brojne obuke tokom priprema za rukovodeću poziciju. Šta Vam najviše koristi u svakodnevnom radu?

Najveći utisak na mene su ostavile edukacije vezane za Veštinu rukovođenja sa čijom se problematikom susrećem svakodnevno. 

Kako ambicije rastu, neizbežno me čeka nadograđivanje znanja u svim oblastima koje se tiču upravljanja ljudima, procesima i kvalitetom. A primarni cilj nakon svake edukacije je da primenim što više u praksi.

** Predragov rad pobliže možete pratiti kada se povežete sa njim na Linkedinu

Ako Vam se dopao  ovaj intervju i pronašli ste neku vrednost za sebe, dodatne resurse o menadžmentu možete besplatno preuzeti na mom SAJTU. Ili pročitati na BLOGU. U pitanju je još nekoliko sjajnih intervjua koje sam uradio sa dokazanim poslovnim ljudima i nekoliko realnih industrijskih studija slučaja. Ako osećate da na bilo koji način mogu da dodam vrednost Vašoj karijeri ili razvoju biznisa, možete me zapratiti OVDE ili OVDE.

Aleksandar Sarić

Tražite proverenog savetnika za Prodaju i Menadžment sa preko 10 godina iskustva? Ja sam Aleksandar Sarić i pomoći ću Vam da podignete svoj biznis na viši nivo i ostvarite ciljeve koje do sada niste uspevali.